MENU

Vận Chuyển

GIAO HÀNG - TRẢ HÀNG - KHƯỚC TỪ HÀNG HÓA
 

Miễn phí vận chuyển trong nội địa US với tất cả đơn hàng từ $60 trở lên. Phí vận chuyển tính như nhau đối với mỗi đơn hàng dưới $60 là $8.00

Miễn phí vận chuyển quốc tế với đơn hàng từ $300 trở lên. Phí vận chuyển tính như nhau đối với mỗi đơn hàng dưới $300 là $20.00

 

Vận Chuyển Nội Địa US: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển trong ngày sau khi thanh toán/ngày làm việc kế tiếp thông qua dịch vụ ưu tiên của Dịch vụ bưu chính US (USPS)/vận chuyển hàng hóa cao cấp (từ 2-5 ngày) có xác nhận vận chuyển. Chỉ áp dụng cho những khách hàng US.

 

Vận Chuyển Nội Địa CANADA: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển trong ngày sau khi thanh toán/ngày làm việc kế tiếp thông qua Dịch vụ bưu chính US (USPS), vận chuyển hàng hóa quốc tế cao cấp (từ 7-14 ngày làm việc) có mã xác nhận vận chuyển.

 

Vận Chuyển Quốc Tế: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển sau khi thanh toán 1 ngày thông qua Dịch vụ bưu chính US (USPS), vận chuyển hàng hóa quốc tế cao cấp (từ 7-21 ngày làm việc) có mã xác nhận vận chuyển.

Người mua hàng chịu trách nhiệm về Thuế và Hải quan ở Quốc gia họ. Những chi phí này không liên quan đến chi phí vận chuyển và bắt nguồn từ Cục Hải quan của nước bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Cục Hải quan của nước bạn.

 

Vui lòng lưu ý: Vận chuyển hàng hóa quốc tế cao cấp không thể theo dõi đơn hàng của bạn. Nếu bạn muốn theo dõi gói hàng hay muốn vận chuyển nhanh, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@KhoeDepUSA.com để biết thêm thông tin và chi phí vận chuyển trước khi đặt hàng.

 

Do các vấn đề liên quan đến Cục Hải quan Quốc gia bạn có thể mất tới 3 tuần mới nhận được hàng. Chúng tôi không thể kiểm soát vấn đề này, cũng như không có bất kỳ phương pháp nào để kiểm tra tình trang đơn hàng của bạn trong suốt quá trình vận chuyển. Theo quy định, đơn hàng quốc tế sẽ tới nơi trong vòng từ 8-21 ngày sau đó thông qua Hải quan. 

 

ĐIỀU KHOẢN

Giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. Đơn hàng có thể thanh toán bằng Visa, MasterCard, Discover, American Express and PayPal. 

 

THUẾ

9.25% thuế hàng hóa đối với tất cả khách hàng. 

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG - CHỈ KHÁCH HÀNG US

Chúng tôi chấp nhận trả hàng đối với gói hàng chưa mở còn nguyên quy cách đóng gói ban đầu của nó khi trả lại trong vòng 30 ngày. Không chấp nhận trả lại hàng hóa sau 30 ngày. Chi phí vận chuyển không được hoàn trả. Để được khấu trừ một cách đầy đủ đối với những mặt hàng bị trả lại, khách hàng phải liên hệ với chúng tôi để được ủy quyền trả lại. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển trở lại. Không có ngoại lệ! 

 

TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ LÀ FINAL SALE

Chúng tôi sẽ không chấp nhận trả lại hàng hóa hoặc hoàn trả tín dụng cho các sản phẩm vận chuyển ra ngoài của địa phận US vì bất kỳ lý do nào. Không có ngoại lệ! Hàng hóa y tế cần được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Chúng tôi không biết tình trạng của sản phẩm khi chúng được gửi lại, do đó, các sản phẩm có thể không thể lưu kho lại được. 

 

GÓI HÀNG BỊ HỎNG

Chúng tôi rất cẩn thận trong việc chất hàng, kiểm tra và đóng gói hàng hóa. Trong những dịp hiếm hoi, một gói hàng có thể bị hỏng hoặc bị mất trong quá trình quá cảnh. Nếu gói hàng bạn nhận được bị hư hỏng, hãy giữ nguyên đóng gói như ban đầu với tất cả hàng hóa trong đó, và gọi cho chúng tôi ngay lập tức. Xin vui lòng nhờ người giao hàng ghi chú lại bất kỳ khiếu nại nào về hóa đơn vận chuyển hàng hóa và bất kỳ sự thiếu hụt hoặc thiệt hại cho gói hàng của bạn. 

 

HỦY ĐƠN HÀNG

1. Bạn có thể hủy đơn hàng đã đặt trên website của chúng tôi và nhận lại đầy đủ số tiền đã thanh toán nếu như đơn hàng vẫn chưa đóng gói và vận chuyển. Vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay lập tức bằng điện thoại hay email nếu bạn muốn hủy đơn hàng. Lưu ý: Chúng tôi cố gắng thực hiện đơn hàng một cách nhanh chóng để vận chuyển ngay trong ngày hoặc ngày sau đó.

2. Đơn hàng bị hủy sau khi xử lý sẽ bị khấu trừ 10% phí xử lý.

3. Đơn hàng bị hủy sau khi được vận chuyển sẽ bị khấu trừ 20% phí lưu lại kho. Chi phí vận chuyển không được hoàn trả. Tín dụng chỉ có thể hoàn trả sau khi chúng tôi nhận về gói hàng. 

 

HÀNG HÓA BỊ MẤT HOẶC BỊ ĐÁNH CẮP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN & GIAO HÀNG

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường cho hàng hóa bị mất hoặc bị đánh cắp đã được thông báo sẽ được giao bởi các Dịch vụ Bưu chính US hay bởi bất kỳ dịch vụ giao hàng khác ngoại trừ những đơn hàng được gửi bảo hiểm. Xin lỗi, không có ngoại lệ! Nếu một mặt hàng được bảo hiểm bị mất hoặc bị đánh cắp, chúng tôi sẽ bồi thường đơn hàng của bạn, và gửi văn bản yêu cầu chữ ký của bạn. Những tài liệu này cho phép chúng tôi lấy lại các chi phí của các hàng hóa bị mất tích.

 

BẢO HIỂM

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thêm bảo hiểm cho đơn hàng của bạn nếu bạn cảm thấy không an toàn cho gói hàng được chuyển giao tới địa chỉ của bạn.

 

CHÍNH SÁCH HẢI QUAN

Chính sách Hải quan khác nhau ở từng Quốc gia. Bạn có thể phải chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế được thực thi khi gói hàng của bạn qua Hải quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những chi phí cho thủ tục Hải quan vì chúng tôi không kiểm soát được các chi phí này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các gói hàng bị Hải quan từ chối hoặc giữ lại. Bạn nên liên hệ với cơ quan Hải quan và hỏi về quy định nhập khẩu trước khi đặt hàng.