MENU

Câu Hỏi Thường Gặp

Miễn phí vận chuyển trong nội địa US với tất cả đơn hàng từ $60 trở lên. Phí vận chuyển tính như nhau đối với mỗi đơn hàng dưới $60 là $8.00

Miễn phí vận chuyển  quốc tế với đơn hàng từ $300 trở lên. Phí vận chuyển tính như nhau đối với mỗi đơn hàng dưới $300 là $20.00

 

Vận chuyển nội địa US: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển trong ngày sau khi thanh toán/ngày làm việc kế tiếp thông qua dịch vụ ưu tiên của Dịch vụ bưu chính US (USPS)/vận chuyển hàng hóa cao cấp (từ 2-5 ngày) có xác nhận vận chuyển. Chỉ áp dụng cho những khách hàng US.

 

Vận chuyển nội địa CANADA: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển trong ngày sau khi thanh toán/ngày làm việc kế tiếp thông qua Dịch vụ bưu chính US (USPS), vận chuyển hàng hóa quốc tế cao cấp (từ 7-14 ngày làm việc) có mã xác nhận vận chuyển.

 

Vận chuyển quốc tế: Đơn hàng của các mặt hàng có sẵn sẽ được vận chuyển sau khi thanh toán 1 ngày thông qua Dịch vụ bưu chính US (USPS), vận chuyển hàng hóa quốc tế cao cấp (từ 7-21 ngày làm việc) có mã xác nhận vận chuyển.

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN ĐỂ LÀM GÌ?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho một trong số những mục đích dưới đây:

1. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng (thông tin cá nhân bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ khách hàng từ bạn)
2. Thông tin của bạn dù vào mục đích công hay tư cũng sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng cho bất kỳ công ty nào khác với bất kỳ lý do nào nếu không có sự đồng ý của bạn cho mục đích cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu.


 

CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi tiến hành hàng loạt các biện pháp an ninh nhằm duy trì an toàn cho thông tin cá nhân bạn, khi bạn đặt hàng với chúng tôi qua một hệ thống máy chủ an toàn.

 

CHÚNG TÔI CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN NÀO RA BÊN NGOÀI?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Ngoại trừ các bên thứ ba đáng tin, người hỗ trợ việc điều hành website và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là đúng quy định của Pháp luật và tuân theo các chính sách website của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn cho cả đôi bên. Tuy nhiên, những thông tin không mang tính chất cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để nhằm mục đích tiếp thị, quảng cáo.

 

TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT BẢO VỆ BẢO MẬT TRỰC TUYẾN CALIFORNIA

Bởi vì chúng tôi coi trọng sự riêng tư của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để phù hợp với Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến California. Vì vậy chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn..

 

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG - CHỈ KHÁCH HÀNG US

Chúng tôi chấp nhận trả hàng đối với gói hàng chưa mở còn nguyên quy cách đóng gói ban đầu của nó khi trả lại trong vòng 30 ngày. Không chấp nhận trả lại hàng hóa sau 30 ngày. Chi phí vận chuyển không được hoàn trả. Để được khấu trừ một cách đầy đủ đối với những mặt hàng bị trả lại, khách hàng phải liên hệ với chúng tôi để được ủy quyền trả lại. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển trở lại.Không có ngoại lệ!