MENU

Điều Khoản & Điều Kiện

 

TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

Khi bạn ghé thăm gian hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang giao tiếp với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi bằng điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông báo trên website này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo và các thông tin khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu hợp pháp nào giống như giao tiếp bằng văn bản.

 
TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng website này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, và để hạn chế truy cập vào máy tính của bạn bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn có thể mua hàng bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng website này với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng theo quyết định của chúng tôi.

 
ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý, TRUYỀN THÔNG & NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Khách hàng có thể gửi nhận xét, ý kiến, và các nội dung khác; và gửi đề nghị, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi, hoặc các thông tin khác, miễn là nội dung hợp pháp, không tục tĩu, không đe dọa, không phỉ báng, không xâm phạm sự riêng tư, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc tập tin có chứa các vi rút phần mềm, vận động chính trị hay trưng cầu thương mại.

 
MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng để đạt được độ chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm trên website này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy và phù hợp với hiện tại. Nếu bạn nhận được 1 sản phẩm không giống như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất là hoàn trả lại nó trong tình trạng chưa sử dụng và còn nguyên đóng gói nếu có thể.