MENU

Quy Định Thanh Toán

 

THẺ TÍN DỤNG

Khoe Dep USA Inc. chấp nhận thanh toán các đơn hàng nội địa/quốc tế qua:

Visa - MasterCard - American Express - Discover.

 

PAYPAL

Paypal là hình thức thanh toán nhanh gọn và an toàn. Chỉ cần kích chuột vào tùy chọn Paypal và tiến hành giao dịch.

 

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Khoe Dep USA Inc. chấp nhận thanh toán các đơn hàng nội địa/quốc tế qua: Visa - MasterCard - American Express - Discover.

USA & Canada 1(888) 756-9998

Quốc Tế 1(408) 300-5887

 

CHI PHIẾU VÀ LỆNH CHUYỂN TIỀN

Khoe Dep USA Inc. chấp nhận thanh toán bằng chi phiếu cá nhân, chi phiếu ngân hàng, và các Lệnh chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền, chi phiếu cá nhân và chi phiếu ngân hàng thường chờ khoảng 7-10 ngày làm việc trước khi xuất. Ngay sau khi các lệnh chuyển tiền được giải ngân, đơn hàng của bạn sẽ được gửi đi bằng USPS

 

Thanh toán: Khoe Dep USA Inc.

621 Tully Road., Suite 108.

San Jose. CA 95111 USA